Aiakujunduse paketid

Aiakujundus

Aiaplaani koostamine

Maastikuarhitektuuri eriala teadmistele toetuv aiaplaani koostaja kujundab funktsionaalse aiaruumi, lähtudes aiaomanike eelistustest ja valmisolekust aiahoolduse osas. Kolme paketi hulgast on võimalik valida sobiva mahuga aiaplaani lahendamine – üldine tsoneerimine koos aiaobjektide paigutamisega, aiaplaneerimine koos taimevaliku ja illustreerivate fotovaadetega või põhjalik aiaprojekt koos videovaate ja informatiivse seletuskirjaga.

SL Aiakujundus Paigutus

Pakett aedadele, kus soovitakse üldist tsoneerimist ehk aiaosadele funktsioonide loomist. Paigutusplaanile projekteeritakse olemasolevad või planeeritavad ehitised ja väikevormid, kiviparketiga kaetavad alad ja istutusalad ning luuakse ühtne terviklahendus. Selles paketis teostatakse täpne taimede ja materjalide valik aiaomaniku poolt.

SL Aiakujundus Planeerimine

Pakett aedadele, kus aiakujundusplaani lahendust soovitakse koos kasvukohale sobiva taimevalikuga. Aiaplaanile kantakse istutusalade kaupa taimeliikide ja nende sortide nimetused koos kogustega, lisaks projekteeritud pindade suurused ruutmeetrites, mis muudab rajamistööde planeerimise ja ehitusmaterjalide mahtude arvutamise lihtsaks. Selles paketis sisalduvad fotovaated, mis aitavad tulevasest aiaruumist saavutada realistliku ettekujutuse koos täismõõtmetes taimedega.

SL Aiakujundus Projekt

Pakett aedadele, kus aiakujundusplaani täislahendusest soovitakse video ülevaadet, et tajuda täismõõtmetes taimedega aeda liikumisel nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Informatiivne aiaplaan ja projekteeritud lahendusi kirjeldav seletuskiri muudavad rajamistööd maastikuehitaja abiga lihtsaks.

Pakettide sisu võrdlus

Pakett/TeenusSL Aiakujundus PaigutusSL Aiakujundus PlaneerimineSL Aiakujundus Projekt
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked icon
2 korda2 korda2 korda
750 €1200 €*1350 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Paigutus
Hind 750 €
Pakett/SisuSL Aiakujundus Planeerimine
Hind 1200 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt
Hind 1350 €*

*Tavahind kehtib kuni 2400 m2 suurustele aedadele, millel on olemas mõõdistatud asendiplaan. Suuremate aedade või aiaosade planeerimisel palume küsida hinnapakkumise.

Lõkkease istumisalal

Eraaia valgustus

Saun tagaaias

Rinnatisekivist tugimüür

Tugimüür rinnatisekivist

Trepiastmed sisehoovis

Garden globe light

Lastemaja ronimisega

Istutusala terrassi ees

Mänguala looduse keskel

Aiaplaneerija aiad

Istutusalad jalgtee küljel

Terrassiline aiaosa

Puhkeala ja tarbeaed

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujundaja Harjumaal

Eluhoone esise kujundus

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujunduse fotovaade reljeefsele aiaosale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Grillimisalalt terrassile

Kasvuhoone väliköögiga

Lõkkease istumisalal

Eraaia valgustus

Saun tagaaias

Rinnatisekivist tugimüür

Tugimüür rinnatisekivist

Trepiastmed sisehoovis

Garden globe light

Lastemaja ronimisega

Istutusala terrassi ees

Mänguala looduse keskel

Aiaplaneerija aiad

Istutusalad jalgtee küljel

Terrassiline aiaosa

Puhkeala ja tarbeaed

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujundaja Harjumaal

Eluhoone esise kujundus

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujunduse fotovaade reljeefsele aiaosale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Grillimisalalt terrassile

Kasvuhoone väliköögiga

Pakettide sisu kirjeldus

Aiakujundusplaan

Konsultatsiooni käigus selgitab maastikuarhitekt välja aiaomaniku esmased soovid ja vajadused. Mõtete lihtsamaks kirjeldamiseks oleme koostanud lühikese aiakujunduse küsimustiku, mille vastused saavad lähteülesande aluseks. Olemasolevast olukorrast ülevaate saamiseks ja mõtete arutamiseks kohtume projektalal kohapeal kuni 2 korda.

Maastikuarhitekt saab aiakujundajana täiendavalt tähelepanu pöörata asjaoludele, millega kohalikes tingimustes arvestada tuleb. Näiteks võivad aiaplaneerimisel valikuid kitsendada valla üldplaneeringus väljatoodud piirangud, erinevate trasside paiknemine kinnistul, olemasolev kõrghaljastus või muud Maa-ameti kaardirakenduses kitsendusena märgitud asjaolud.

Aiaplaani projekteerimisel kasutatakse alusena mõõdistatud digitaalset asendiplaani (*.dwg/*.pdf, AutoCAD), millele on kantud eluhoone, abihooned, tehnovõrgud, olemasolevad üksikpuud ja kinnistu piirid.

Tsoneerimise käigus jagatakse aiaruum erineva funktsiooniga osadeks. Tavalisemad on näiteks parkimisala, eesaia, sisehoovi, puhkeala, lasteala ja tarbeaia planeerimine, arvestades olemasolevate ja eelistatud tingimustega.

Planeeritavad ehitised ja väikevormid paigutatakse aiaruumi nende funktsiooni ja kasutusaega arvestades. Näiteks saunamajale või välibasseinile eelistatakse tavaliselt suuremat privaatsust ning õhtupäikesele avatust, lastealal on olulisem hommikune ja keskpäevane valgus.

Tarbeaed koos kasvuhoonega vajab päikesevalgust. Kaasaegseid kasvuhooneid nimetatakse nende funktsionaalsusest tulenevalt vahel ka aiamajadeks, sest taimekasvatuse kõrval on neis võimalus luua istumisnurkasid. Kivi- või puitparketi ja välimööbliga sisustatud klaashoones saab mugavalt aega veeta varakevadest kuni hilissügiseni.

Istutusalad on harilikult vaadeldavad eluhoone peamistest akendest ja sageli kasutatavast aiaosast. Populaarse kattematerjalina on levinud männikooremultš, teisel kohal paljudes erinevates variantides dekoratiivkivi. Vastavalt eelistustele või kohaliku keskkonna eripärale luuakse nii maapinnaga ühel kõrgusel kui ka tugimüüril tõstetud istutusalasid. Loodusrikkasse koduaeda sobivad suurepäraselt looduskivist lahendused.
Pakettide ülevaade

Taimevalik

Kasvukohatingimuste järgi valitud taimed, kus pinnase omadustele lisaks on arvestatud täiskasvanud taime mõõtmetega, vastupidavusega haigustele, saastele ja talvistele oludele. Taimeliik, valitud sort ja kogus kantakse aiaplaanile, mille järgi saab iseseisvalt või aedniku abiga istutustöid teostada.

Harju maakonnas pakub suures valikus okas- ja lehtpuude/-põõsaste istikuid näiteks Vääna Puukool ja Juhani Puukool.
Pakettide ülevaade

Foto- ja videovaade

Fotovaated pakuvad mitmekülgseid vaateid projekteeritud aiaplaani lahendusest koos täismõõtmetes taimedega. Videovaade lisab juurde parema ruumilise tunnetuse, kus aias liikumisel on võimalus tajuda nii päevaseid kui ka õhtuseid kellaaegasid, mille kaudu näeb näiteks puude varjude mõju või aiavalgustite efekti.

Fotovaadetel ja videovaates kasutatakse eluhoone mudelit. Uuemate hoone projektide juurde on arhitektid sageli koostanud ka ruumilise 3D mudeli, mis annab hoone omanikule ülevaate ehitise mahust, ruumide lahendusest ja välisviimistlusest. Sellise mudeli olemasolu lühendab ühtlasi aiakujundusprojekti koostamise ajakulu. Kui hoone projekteerimise käigus eraldi mudeli faili loodud ei ole, valmib see majaplaani abil aiakujundaja poolt.
Pakettide ülevaade

Seletuskiri

Aiakujundusprojekti lahendust selgitav ja valikuid põhjendav dokument, milles on ühendatud aiaomaniku soovid maastikuarhitekti visiooniga. Koos kujundusplaaniga on võimalik aiaomanikul iseseisvalt või koos maastikuarhitekti ja maastikuehitajaga rajamistöid planeerida ja teostada. Valmis aiakujundusplaan on PDF-fail, mille soovitame välja trükkida plaanil esitatud formaadis. 1:200 mõõtkavas A2 paberplaanil vastab 1 sentimeetrile 2 meetrit looduses.
Pakettide ülevaade