Aiakujunduse paketid

Aiakujundus elementidega tiik ja purskaev

Aiakujundusprojekti tellimisel soovitame tutvuda alloleva paketivalikuga, et välja selgitada eelistatud töö maht ja detailsus. Projekti koostamise käigus on võimalik üle minna põhjalikumale paketile, et säästa isiklikku aega teadlike valikute tegemisel ja rajamistööde etappide planeerimisel.

Pakettide valik

SL Aiakujundus Ideed

Sobib aiaomanikele, kellel on mõte koduaia rajamisega algust teha, soovides esmalt määrata aia funktsioonid, istutusalade paiknemise ja aiaosade omavahelise ühendamise. Uued aiakujunduse ideed maastikuarhitekti poolt aitavad ettevõtmist õiges suunas ellu viia.

SL Aiakujundus Ideed Pluss

Sobib aiaomanikele, kellel on soov ja mõtted koduaia kujundamisest olemas, soovides neid maastikuarhitekti poolt pakutavate aiakujunduse ideedega täiendada. Paketis sisaldub projekteeritud alade suuruste, kõrguste ja materjalide esitamine plaanil ning lahendusi kirjeldav seletuskiri, mis oluliselt lihtsustab rajamistöödeks valmistumist. Taimevalik teostatakse aiaomaniku poolt.

SL Aiakujundus Projekt

Sobib aiaomanikele, kes soovivad aiakujundusprojekti lahendamist koos kasvukohale sobivate taimeliikide valimisega. Aiaplaanist loovad realistliku ettekujutuse fotovaated aiast või aiaosadest. Paketis sisalduva aiavalgustuse tööde teostamiseks on vajalik eraldi elektriprojekt.

SL Aiakujundus Projekt Pluss

Sobib aiaomanikele, kes soovivad aiakujundusprojekti täisteenust. Selle paketi juurde kuulub taimevalik koos taimede näidisfotode ja õitsemisperioodiga ning 3D-videovaade aiakujundusplaani lahendusest.

Pakettide sisu võrdlus

Pakett/TeenusSL Aiakujundus IdeedSL Aiakujundus Ideed PlussSL Aiakujundus ProjektSL Aiakujundus Projekt Pluss
Checked iconChecked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked icon
Checked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
270 €*390 €*950 €*1190 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Ideed
Hind 270 €*
*Projektala pindalaga 1500–2000m2
Pakett/SisuSL Aiakujundus Ideed Pluss
Hind 390 €*
*Projektala pindalaga 1500–2000m2
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt
Hind 950 €*
*Projektala pindalaga 1500–2000m2
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt Pluss
Hind 1190 €*
*Projektala pindalaga 1500–2000m2

*Hind on välja toodud keskmise suurusega projektaladele, mille pindala on 1500–2000 m2. Väiksemate ja suuremate aedade või aiaosade puhul palume küsida hinnapakkumise.

Aiakujunduse fotovaade Keilas

Majaesise aiakujunduse õhtuvaade

Aiakujunduse fotovaade Suurejõel

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiamaja esine lahendus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoonele

Aiakujundus lasteala koos istutusalaga

Istumisala korterelamu haljasalal

Aiakujunduse fotovaade Keilas

Majaesise aiakujunduse õhtuvaade

Aiakujunduse fotovaade Suurejõel

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiamaja esine lahendus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoonele

Aiakujundus lasteala koos istutusalaga

Istumisala korterelamu haljasalal

Pakettide sisu kirjeldus

Konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja aiaomaniku esmased soovid ja vajadused. Mõtete lihtsamaks kirjeldamiseks oleme koostanud lühikese küsimustiku, mida täites tekib koduaia kujundamise osas mõtteid sageli juurde.

Maastikuarhitekt saab aiakujundajana täiendavalt tähelepanu pöörata asjaoludele, millega kohalikes tingimustes arvestada tuleb. Näiteks võib aiakujunduses valikuid kitsendada valla üldplaneeringus väljatoodud piirangud, erinevate trasside paiknemine kinnistul või olemasolev kõrghaljastus, mida maastikuarhitekt projekteerimisel arvestab. Taimede valimisel on oluline tunda taimeliigi vajadusi kasvukohal ja olemasolevaid tingimusi aias, taime mõõtmeid täiskasvanuna ning vastupidavust haigustele, saastele ja talvistele oludele.

Objektide paigutamisel arvestab aiakujundaja lisaks vaadetega, milliseid avada eluhoonest ja aktiivselt kasutatavast aiaosast või milliseid vaateid tuleb hoopis varjata.

Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja ka digitaalse asendiplaani olemasolu, mida maastikuarhitekt kasutab projekteerimise alusena. Sellel on välja toodud eluhoone, abihooned, tehnovõrgud, olemasolevad üksikpuud ja kinnistu piirid nende õigetes asukohtades ja mõõtmetes. Juhul, kui niisugune plaan puudub, saab aiakujunduse luua Maa-ameti aluskaardi abil, peale kohapeal läbiviidud täiendavaid mõõdistustöid.
Pakettide võrldus

Ala kirjeldamine

Projektalal kohtumine toimub tavaliselt kuni 2 korda projekti jooksul, sõltuvalt detailide täpsustamise vajadusest. Esimesel kohtumisel räägitakse läbi konsultatsiooniga seotud küsimused ja mõtted, toimub olemasolevate objektide hindamine, vajadusel mõõdistustööd ja pinnaseuuring. Viimane on eriti oluline taimevalikul, sest iga taimeliigi puhul tuleb arvestada pinnase tiheduse, niiskuse ja mulla reaktsiooniga.

Aiaosade kujundamisel arvestab aiakujundaja lisaks valguse hulga, tuulte ja materjalidega. Näiteks saab terrassil oleva istumisala muuta suvel mugavamaks, tekitades päikesevarju soovitud kellaaegade vahemikul või tõkestades valdavaid tuuli haljastusega. Tume ja tihe materjal salvestab rohkem soojusenergiat, mida on hea arvesse võtta istumisalade planeerimisel.
Pakettide võrldus

Aia funktsioonid

Funktsionaalse koduaia loomiseks on tarvis tunda pereliikmete eelistusi ja vajadusi, et igaühel oleks aias meeldiv aega veeta. Aiaosade projekteerimisel arvestab maastikuarhitekt, millisel ajal päevast näiteks puhkeala, tööala, külaliste võõrustamise ala või lasteala kasutatakse, et luua võimalikult soodsad tingimused alal viibimise ajaks.

Aiakujundaja peab oluliseks ka vaateid, mida soovime eluhoone peamistest akendest, elutoast ja köögist, aeda vaadates avada.
Pakettide võrldus

Jalgteed ja autoalad

Jalgteed projekteeritakse tüüpilistele liikumissuundadele, ühendades erinevaid aiaosasid. Lisaks funktsionaalsusele mõjutab aiakujundaja jalgteede abil aias liikumise rütmi ja liigendab väliruumi. Autoalade projekteerimisel on soovitav avada eluhoone akendest vaated pigem haljastatud aladele, vähem autodele.
Pakettide võrldus

Istutusalad

Istutusalad täidavad koduaias esteetilist eesmärki, mistõttu projekteerime need tavaliselt eluhoonest ja aktiivselt kasutatavast aiaosast vaadeldavaks. Lisaks ala suurusele tuleb arvestada ka materjalidega, mida istutusala rajamisel kasutatakse. Geotekstiili on mugav kasutada umbrohu tõkestamiseks, kuid sobib pigem püsitaimede (kääbuspuude ja põõsastega) peenardesse. Kanga soovituslik paksus kuni 80g/m2.

Laialt levinud männikooremultši kihi tüsedus tuleb valida mullatüübi järgi – savirikkamal mullal 3–4 cm, liivasemal 5–6 cm. Männikooremultš hoiab mulla temperatuuri ööpäeva lõikes ühtlasemana, takistab umbrohu kasvamist ja toidab lagunemisel mulda, kuid liiga tüse kattekiht võib põhjustada liigniiskust sajuperioodil, eriti sügisel ja kevadel. Dekoratiivkivi on kattematerjalina esteetiline ja modernne, kuid peenarde hooldus mõnevõrra keerulisem. Lisaks ei saa muld kivist toitaineid nii, nagu männikooremultš seda lagunemisel pakub. Hea alternatiiv dekoratiivkivi kasutamiseks on rajada istutusalad looduskivist tugimüüriga.
Pakettide võrldus

Aiarajatised

Planeeritavad rajatised ja objektid paigutatakse aiaruumi nende funktsiooni ja kasutusaega arvestades. Näiteks lasteala puhul on eelistatud head ülevaadet eluhoonest või sageli kasutatavast aiaosast, sauna- ja aiamajale soovitakse aga rohkem privaatsust ja õhtupäikesele avatust. Välibasseini kasutamisel on üheaegselt oluline nii privaatsus kui ka maksimaalne avatus päikesele.

Kasvuhoone oli varem vaid tarbeaia osa, mis soovituslikult paigutati eluhoone peamistest vaadetest kõrvale. Tänapäeval sisustatakse kasvuhooneid ka aiamajaks, töö- või puhkeruumiks, mille aiakujundaja sulandab ümbritsevasse aeda.
Pakettide võrldus

Pindalad/materjalid

Projekteeritud alade suurused, kõrgused maapinnast ja materjali valik esitatakse plaanil, mille abil aiaomanikul või maastikuehitajal on lihtne rajamistöid planeerida. Kuigi mõõtkavas aiaplaani järgi saab objektide kauguspunktid kergesti kätte, hõlbustab erikujuliste alade pindalade väljatoomine rajamistöödeks ettevalmistumist.
Pakettide võrldus

Taimevalik

Kasvukohatingimused on aiakujundajale taimevaliku aluseks. Kui kasvupinnast saab istutusala rajamisel muuta, kasutades sobivat mulda ja eraldades geotekstiiliga pinnasekihte, siis ilmastikutingimusi muuta ei saa. Taimevalikul arvestatakse lisaks keskkonnatingimustele kasvukiirust, taimeliigi (sh. sordi) mõõtmeid täiskasvanuna, vastupidavust haigustele ja saastele ning talvekindlust. Oluline on tunda taime varjutaluvust, hiliskülma kartlikkust ja kevadise päikese eest kaitse vajadust.
Pakettide võrldus

Istutusplaan

Aiaplaanil on vastavalt kasvukohale välja toodud taimeliigi valik ja sort koos kogustega, mille järgi on mugav iseseisvalt või aedniku abiga istutustöid teostada. Istutusaugu laius ja sügavus sõltub istiku suurusest ja olemasolevast pinnasest. Suuremas istutusaugus on taimel lihtsam juurekava arendada ja seejärel ümbritsevasse pinnasesse laieneda. Väikeses istutusaugus on suurem risk sügisesest sademe- või kevadisest sulamisveest põhjustatud liigniiskusele, mille järel võib juhtuda, et noored taimejuured saavad kahjustada ja taim hukub.
Pakettide võrldus

Aiavalgustus

Valgustus muudab aiaruumi atraktiivseks hämaras ja pimedal perioodil. Esile tõstetakse aiaosasid, suunatakse liikumist, rõhutatakse soolopuid või puude võrasid. Aiavalgustus täiendab aiaruumi kujunduslahendust. Rajamistöödeks on vajalik eraldi elektriprojekt.
Pakettide võrldus

Foto- ja videovaade

Fotovaated annavad realistliku ülevaate projekteeritud aiaosast või objektist enne rajamistöid, et aiaomanik saaks tunnetada, milline näeb ala või objekt välja eluhoonest, kõrgemalt või aiast vaadatuna. Videovaade loob ruumilise ülevaate aiakujundusplaanist koos täismõõtmetes taimedega valitud kellaajal, kõrgusel ja liikumissuundadel.
Pakettide võrldus

Taimetabel

Projekteeritud taimeliike (sh. sorte) esitav dokument, milles on välja toodud liigi- ja sordinimetus, õitsemisperiood ja näidisfoto, et aiaomanik saaks laias valikus taimedest lihtsa ülevaate. Kuigi aiakujundaja on valiku teinud projekti koostamise hetkel puukoolis kättesaadavatest taimedest, võib sortiment aja jooksul muutuda. Sel juhul on puukoolist soovitav küsida sama taimeliigi teist sorti, mis sarnaneb kõige enam aiakujundusprojektis väljatooduga, et vältida eksimist puu täismõõtmete või võrakuju osas. Harju maakonnas pakub suures valikus okas- ja lehtpuude/-põõsaste istikuid näiteks Vääna Puukool ja Juhani Puukool.
Pakettide võrldus

Seletuskiri

Aiakujundusprojekti selgitav ja valikuid põhjendav dokument, milles on ühendatud aiaomaniku soovid maastikuarhitekti visiooniga. Kui projektalal on mõni kitsendus, mis on seotud muinsuskaitse, looduskaitse või muu piirangut tekitava asjaoluga, lisatakse vastav informatsioon seletuskirja.
Pakettide võrldus