Aiakujunduse paketid

Aiakujundus

Pakettide valik

Aiakujundaja poolt koostatava kujundusprojekti tellimisel soovitame tutvuda alloleva paketivalikuga, et välja selgitada eelistatud töö maht ja detailsus. Projekti käigus on võimalik üle minna põhjalikumale paketile, säästes sellega isiklikku aega teadlike valikute tegemisel ja rajamistööde etappide planeerimisel. Aiadisainer aitab koostöös Teiega jõuda optimaalse ja sobivaima tulemuseni.

SL Aiakujundus Paigutus

Pakett aedadele, kus eluhoone ehitust alles planeeritakse või soovitakse üldist tsoneerimist ehk aiaosadele funktsioonide loomist. Paigutusplaanile kantakse planeeritavad ehitised ja väikevormid, projekteeritakse istutusalad ning ühendatakse need omavahel ühtseks terviklahenduseks. Selles paketis teostatakse taimevalik aiaomaniku poolt.

SL Aiakujundus Projekt

Pakett aedadele, kus aiakujundusplaanile on projekteeritud kasvukohale sobiv taimevalik. Selles paketis sisalduvad fotovaated, mis aitavad tulevasest aiaruumist saavutada realistliku ettekujutuse koos täismõõtmetes taimedega.

SL Aiakujundus Projekt Pluss

Aiakujundusprojekti detailseim pakett, kus aiakujundusplaani lahendus esitatakse lisaks fotovaadetele ka videovaate kaudu. Täismõõtmetes taimed ning päevased ja õhtused vaated aiast loovad tulevasest koduaiast ruumilise ülevaate.

Pakettide sisu võrdlus

Pakett/TeenusSL Aiakujundus PaigutusSL Aiakujundus ProjektSL Aiakujundus Projekt Pluss
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked icon
Checked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
560 €*980 €*1120 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Paigutus
Hind 560 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt
Hind 980 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt Pluss
Hind 1120 €*

*Hind on välja toodud keskmise suurusega aedadele, mille pindala on 1400–2000 m2. Väiksemate ja suuremate aedade või aiaosade puhul palume küsida hinnapakkumise.

Istutusalad jalgtee küljel

Eesaia vaade

Istumisala koos lõkkekohaga

Sisehoovi vaade

Ehitis aiatarvikutele

Kümblustünn ja klaasseintega terrass

Grillimisalalt terrassile

Aiakujunduse vaade päeval

Aiakujundaja Pärnus

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujundus hoone ees öösel

Aiakujundus Harjumaal

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujundaja Sakus

Aiakujundus lasteala koos istutusalaga

Majaesise aiakujunduse õhtuvaade

Aiakujunduse fotovaade Keilas

Aiakujunduse fotovaade Jüris

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade Suurejõel

Istutusalad jalgtee küljel

Eesaia vaade

Istumisala koos lõkkekohaga

Sisehoovi vaade

Ehitis aiatarvikutele

Kümblustünn ja klaasseintega terrass

Grillimisalalt terrassile

Aiakujunduse vaade päeval

Aiakujundaja Pärnus

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujundus hoone ees öösel

Aiakujundus Harjumaal

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujundaja Sakus

Aiakujundus lasteala koos istutusalaga

Majaesise aiakujunduse õhtuvaade

Aiakujunduse fotovaade Keilas

Aiakujunduse fotovaade Jüris

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade Suurejõel

Pakettide sisu kirjeldus

Konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus selgitab maastikuarhitekt välja aiaomaniku esmased soovid ja vajadused. Mõtete lihtsamaks kirjeldamiseks oleme koostanud lühikese aiakujunduse küsimustiku, mis ühtlasi on lähteülesande aluseks. Lisaks toimub projektalal kohtumine (tavaliselt kuni 2 korda projekti jooksul), mille käigus toimub olemasoleva olukorra hindamine ja mõtete arutamine.

Maastikuarhitekt saab aiakujundajana täiendavalt tähelepanu pöörata asjaoludele, millega kohalikes tingimustes arvestada tuleb. Näiteks võivad aiakujunduses valikuid kitsendada valla üldplaneeringus väljatoodud piirangud, erinevate trasside paiknemine kinnistul või olemasolev kõrghaljastus, mida maastikuarhitekt projekteerimisel arvestab.

Aiakujunduse projekteerimisel kasutatakse enamasti digitaalset asendiplaani (*.dwg/*.pdf), millele on kantud eluhoone, abihooned, tehnovõrgud, olemasolevad üksikpuud ja kinnistu piirid. Digitaalse plaani puudumisel on kõrghaljastuseta projektalal võimalik aiakujundusplaan luua Maa-ameti aluskaardi abil.
Pakettide ülevaade

Aia funktsioonid

Tsoneerimise käigus jagatakse aiaruum erineva kasutusviisiga osadeks. Vastavalt aia kasutamise eelistustele saab aeda kavandada näiteks puhkeala, välikontori, lasteala, tarbeaia või mõnda teist funktsiooni täitva aiaosa, arvestades planeerimisel olemasolevate ja soovitud tingimustega. Erinevad aiaosad ühendatakse projekteerimise käigus ühtseks tervikuks.
Pakettide ülevaade

Objektide paigutus

Planeeritavad ehitised ja väikevormid paigutatakse aiaruumi nende funktsiooni ja kasutusaega arvestades. Näiteks saunamajale või välibasseinile eelistatakse tavaliselt suuremat privaatsust ning õhtupäikesele avatust, lastealal on olulisem hommikune ja keskpäevane valgus.

Tarbeaed koos kasvuhoonega vajab päikesevalgust, kuid asukoht võiks jääda peamistest aiavaadetest veidi kõrvale. Tänapäevaseid kasvuhooneid sisustatakse ka aiamajaks, töö- või puhkeruumiks, mille aiakujundaja sulandab ümbritsevasse aeda.

Istutusalad on harilikult vaadeldavad eluhoone peamistest akendest ja sageli kasutatavast aiaosast. Populaarse kattematerjalina on levinud männikooremultš, teisel kohal paljudes erinevates variantides dekoratiivkivi. Vastavalt eelistustele või kohaliku keskkonna eripärale luuakse nii maapinnaga tasaseid kui ka tugimüüril tõstetud istutusalasid. Loodusrikkas koduaias on soovituslik eelistada looduskivist kujunduselemente.
Pakettide ülevaade

Taimevalik

Kasvukohatingimuste järgi valitud taimed, kus pinnase omadustele lisaks on arvestatud täiskasvanud taime mõõtmetega, vastupidavusega haigustele, saastele ja talvistele oludele. Taimeliik, valitud sort ja kogus kantakse aiakujundusplaanile, mille järgi saab iseseisvalt või aedniku abiga istutustöid teostada.

Harju maakonnas pakub suures valikus okas- ja lehtpuude/-põõsaste istikuid näiteks Vääna Puukool ja Juhani Puukool.
Pakettide ülevaade

Foto- ja videovaade

Fotovaated annavad realistliku ülevaate projekteeritud aiast või objektist koos täismõõtmetes taimedega juba enne rajamistöid. Videovaade loob ruumilise ülevaate aiakujundusplaanist koos täismõõtmetes taimedega valitud kellaajal, kõrgusel ja liikumissuundadel.
Pakettide ülevaade

Plaanitäiendused

Projekteeritud objekti(de) mõõtmete esitamine joonisel, mille abil lihtsustada näiteks terrassi, istutusala või tugimüüri ehitusega seotud eeltööd. Kuigi mõõtkavas aiaplaanilt saab objektide pikkused, laiused ja kaugused üksteise suhtes kergesti kätte, muudab mõõtmete informatsioon plaanil ehitajate töö mugavamaks.
Pakettide ülevaade

Seletuskiri

Aiakujundusprojekti lahendust selgitav ja valikuid põhjendav dokument, milles on ühendatud aiaomaniku soovid maastikuarhitekti visiooniga. Koos kujundusplaaniga on võimalik aiaomanikul iseseisvalt või koos maastikuarhitekti ja maastikuehitajaga rajamistöid planeerida ja teostada.
Pakettide ülevaade