Aiakujunduse paketid

Aiakujundus

Pakettide valik

Aiakujundaja poolt koostatava kujundusprojekti tellimisel soovitame tutvuda alloleva paketivalikuga, et välja selgitada eelistatud töö maht ja detailsus. Projekti käigus on võimalik üle minna põhjalikumale paketile, säästes sellega isiklikku aega teadlike valikute tegemisel ja rajamistööde etappide planeerimisel. Aiaplaneerija aitab koostöös Teiega jõuda optimaalse ja sobivaima tulemuseni.

SL Aiakujundus Paigutus

Pakett aedadele, kus eluhoone ehitust alles planeeritakse või soovitakse üldist tsoneerimist ehk aiaosadele funktsioonide loomist. Paigutusplaanile kantakse planeeritavad ehitised ja väikevormid, projekteeritakse istutusalad ning ühendatakse need omavahel ühtseks terviklahenduseks. Selles paketis teostatakse taimevalik aiaomaniku poolt.

SL Aiakujundus Projekt

Pakett aedadele, kus aiakujundusplaanile on projekteeritud kasvukohale sobiv taimevalik. Selles paketis sisalduvad fotovaated, mis aitavad tulevasest aiaruumist saavutada realistliku ettekujutuse koos täismõõtmetes taimedega.

SL Aiakujundus Projekt Pluss

Aiakujundusprojekti detailseim pakett, kus aiakujundusplaani lahendus esitatakse lisaks fotovaadetele ka videovaate kaudu. Täismõõtmetes taimed ning päevased ja õhtused vaated loovad tulevasest koduaiast ruumilise ülevaate.

Pakettide sisu võrdlus

Pakett/TeenusSL Aiakujundus PaigutusSL Aiakujundus ProjektSL Aiakujundus Projekt Pluss
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked iconChecked icon
Checked icon
Checked icon
Checked iconChecked iconChecked icon
620 €*1020 €*1220 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Paigutus
Hind 620 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt
Hind 1020 €*
Pakett/SisuSL Aiakujundus Projekt Pluss
Hind 1220 €*

*Hind on välja toodud keskmise suurusega aedadele, mille pindala on 1400–2000 m2. Väiksemate ja suuremate aedade või aiaosade puhul palume küsida hinnapakkumise.

Lõkkease istumisalal

Eraaia valgustus

Saun tagaaias

Rinnatisekivist tugimüür

Tugimüür rinnatisekivist

Trepiastmed sisehoovis

Garden globe light

Lastemaja ronimisega

Istutusala terrassi ees

Mänguala looduse keskel

Aiaplaneerija aiad

Istutusalad jalgtee küljel

Terrassiline aiaosa

Puhkeala ja tarbeaed

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujundaja Harjumaal

Eluhoone esise kujundus

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujunduse fotovaade reljeefsele aiaosale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Grillimisalalt terrassile

Kasvuhoone väliköögiga

Lõkkease istumisalal

Eraaia valgustus

Saun tagaaias

Rinnatisekivist tugimüür

Tugimüür rinnatisekivist

Trepiastmed sisehoovis

Garden globe light

Lastemaja ronimisega

Istutusala terrassi ees

Mänguala looduse keskel

Aiaplaneerija aiad

Istutusalad jalgtee küljel

Terrassiline aiaosa

Puhkeala ja tarbeaed

Lasteala kujundamine Pärnus

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujundaja Harjumaal

Eluhoone esise kujundus

Aiakujundaja vaade istumisalale

Aiakujunduse fotovaade reljeefsele aiaosale

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Grillimisalalt terrassile

Kasvuhoone väliköögiga

Pakettide sisu kirjeldus

Konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus selgitab maastikuarhitekt välja aiaomaniku esmased soovid ja vajadused. Mõtete lihtsamaks kirjeldamiseks oleme koostanud lühikese aiakujunduse küsimustiku, mis ühtlasi on lähteülesande aluseks. Lisaks toimub projektalal kohtumine (1–2 korda projekti jooksul), mille käigus toimub olemasoleva olukorra hindamine ja mõtete arutamine.

Maastikuarhitekt saab aiakujundajana täiendavalt tähelepanu pöörata asjaoludele, millega kohalikes tingimustes arvestada tuleb. Näiteks võivad aiakujunduses valikuid kitsendada valla üldplaneeringus väljatoodud piirangud, erinevate trasside paiknemine kinnistul või olemasolev kõrghaljastus, mida maastikuarhitekt projekteerimisel arvestab.

Aiakujunduse projekteerimisel kasutatakse enamasti digitaalset asendiplaani (*.dwg/*.pdf), millele on kantud eluhoone, abihooned, tehnovõrgud, olemasolevad üksikpuud ja kinnistu piirid. Digitaalse plaani puudumisel on kõrghaljastuseta projektalal võimalik aiakujundusplaan luua Maa-ameti aluskaardi abil.
Pakettide ülevaade

Aia funktsioonid

Tsoneerimise käigus jagatakse aiaruum erineva kasutusviisiga osadeks. Vastavalt aia kasutamise eelistustele saab aeda kavandada näiteks puhkeala, välikontori, lasteala, tarbeaia või mõnda teist funktsiooni täitva aiaosa, arvestades planeerimisel olemasolevate ja soovitud tingimustega. Erinevad aiaosad ühendatakse projekteerimise käigus ühtseks tervikuks.
Pakettide ülevaade

Objektide paigutus

Planeeritavad ehitised ja väikevormid paigutatakse aiaruumi nende funktsiooni ja kasutusaega arvestades. Näiteks saunamajale või välibasseinile eelistatakse tavaliselt suuremat privaatsust ning õhtupäikesele avatust, lastealal on olulisem hommikune ja keskpäevane valgus.

Tarbeaed koos kasvuhoonega vajab päikesevalgust, kuid asukoht võiks jääda peamistest aiavaadetest veidi kõrvale. Tänapäevaseid kasvuhooneid sisustatakse ka aiamajaks, töö- või puhkeruumiks, mille aiakujundaja sulandab ümbritsevasse aeda.

Istutusalad on harilikult vaadeldavad eluhoone peamistest akendest ja sageli kasutatavast aiaosast. Populaarse kattematerjalina on levinud männikooremultš, teisel kohal paljudes erinevates variantides dekoratiivkivi. Vastavalt eelistustele või kohaliku keskkonna eripärale luuakse nii maapinnaga ühel kõrgusel kui ka tugimüüril tõstetud istutusalasid. Loodusrikkas koduaias on soovituslik eelistada looduskivist kujunduselemente.
Pakettide ülevaade

Taimevalik

Kasvukohatingimuste järgi valitud taimed, kus pinnase omadustele lisaks on arvestatud täiskasvanud taime mõõtmetega, vastupidavusega haigustele, saastele ja talvistele oludele. Taimeliik, valitud sort ja kogus kantakse aiakujundusplaanile, mille järgi saab iseseisvalt või aedniku abiga istutustöid teostada.

Harju maakonnas pakub suures valikus okas- ja lehtpuude/-põõsaste istikuid näiteks Vääna Puukool ja Juhani Puukool.
Pakettide ülevaade

Foto- ja videovaade

Fotovaated annavad realistliku ülevaate projekteeritud aiast või objektist koos täismõõtmetes taimedega juba enne rajamistöid. Videovaade loob ruumilise ülevaate aiakujundusplaanist koos täismõõtmetes taimedega valitud kellaajal, kõrgusel ja liikumissuundadel.
Pakettide ülevaade

Plaanitäiendused

Olulisema(te) projekteeritud objekti(de) kauguste või mõõtmete esitamine joonisel, mille abil lihtsustada näiteks terrassi, istutusala või tugimüüri ehitusega seotud eeltööd. Kuigi mõõtkavas aiaplaanilt saab objektide pikkused, laiused ja kaugused üksteise suhtes kergesti kätte, muudab olulisemate mõõtmete informatsioon plaanil ehitajate töö mugavamaks.
Pakettide ülevaade

Seletuskiri

Aiakujundusprojekti lahendust selgitav ja valikuid põhjendav dokument, milles on ühendatud aiaomaniku soovid maastikuarhitekti visiooniga. Koos kujundusplaaniga on võimalik aiaomanikul iseseisvalt või koos maastikuarhitekti ja maastikuehitajaga rajamistöid planeerida ja teostada. Valmis aiakujundusplaan on PDF-fail, mille soovitame välja trükkida plaanil esitatud formaadis. 1:200 mõõtkavas A2 paberplaanil vastab 1 sentimeetrile 2 meetrit looduses.
Pakettide ülevaade