Aiakujundusprojekt – Alliku küla

1500m2 suurusel kinnistul peamiselt sisehoovi kujundamist hõlmav aiakujundusprojekt, millega tuli saavutada võimalikult vähest hooldust nõudev looduslähedane väliruum.

Mõõtkavas aiaplaanile on koos lahendusega kantud projekteeritud pindade suurused ruutmeetrites, et lihtsustada maastikuehitajal eelkõige vabakujuliste alade puhul vajalike materjalide mahtude väljaarvutamist. Istutustöid aitab etapiti planeerida istutusalade kaupa välja toodud taimeliikide nimetused koos kogustega. Ruumilise ettekujutuse lahendusest loovad fotovaated.

Aiadisainer Harjumaal

Koduhoovi hooldusvajadus sooviti viia võimalikult minimaalsele tasemele, mistõttu on eelkõige taimevalikus kasutatud okaspuid ja pika dekoratiivsusperioodiga lehtpõõsaid. Olemasolev kõrghaljastusega ala sooviti säilitada looduslähedasena, mistõttu eelistati projekti lahenduses kasutada mustika-, pohlavõrseid ja kanarbikku sisaldavat samblamatti.