Aiakujundusprojekt – Kullamäe

3900m2 suurusel kinnistul 2022. aastal valminud suvila üksikelamu ümbrusele loodud aiakujundusprojekt, kus aia moodustavad niidetav muruala ja säilitatav metsaala. Aiaplaanil on kujunduslahendusest lihtsa ülevaate saamiseks välja toodud illustreerivad fotovaated ning taimeliikide ja -sortide valik.

Aiakujundaja Harjumaal

Suure ja osalise metsaalaga suvila kinnistu planeerimisel oli oluline arvestada, et hooajaliselt kasutatava aia hooldusvajadus saaks võimalikult madal ja metskitsede vabale liikumisele vaatamata pikaealine. Kuna piirdeaedade paigaldamine oli üldplaneeringu järgi välistatud, oli ka taimevaliku osas teatud piirangud.