Aiakujundusprojekt – Nõmme

655m2 suuruse üksikelamu aiale koostatud aiakujundusprojekt, millega saavutada väikeses ruumis avara terrassi ja sisehoovi vahel võimalikult otstarbekas lahendus.

Mõõtkavas aiaplaanile on koos lahendusega kantud projekteeritud pindade suurused ruutmeetrites, et lihtsustada maastikuehitajal vajalike materjalide mahtude väljaarvutamist. Istutustöid aitab planeerida istutusalade kaupa välja toodud taimeliikide nimetused koos kogustega. Ruumilise ettekujutuse lahendusest loovad fotovaated.

Aiadisainer Tallinnas

Väikese koduaia kujundamisel eelistati aiaplaneerija abi avara terrassi kavandamisel, et mugava väliala kõrval jääks ruumi ka tarbeaia ja lasteala jaoks. Oluline oli säilitada kõrghaljastuses kasvavad harilikud männid ja osaliselt tõkestada vaade eluruumidest parkimisalale.