Aiakujundusprojekt – Rae vald

1800m2 suurusel kinnistul paikneva üksikelamu aiale koostatud paigutusplaan, mille peamine ülesanne oli määrata aia funktsioonid ja objektide paiknemine olemasolevaid tingimusi ja kitsendusi arvestades. Aiaplaanil on kujunduslahendusest lihtsa ülevaate saamiseks välja toodud illustreerivad fotovaated.

Aiakujundaja Harjumaal

Aiaomanikul oli selge teadmine, milliseid aia funktsioone ja objekte koduaeda soovitakse. Sobiva paigutuse tegemiseks eelistati kasutada maastikuarhitekti abi, kes mõtted üheks tervikuks aitas luua. Tegeliku taimevaliku soovis aiaomanik teostada iseseisvalt.