Aiakujundusprojekt – Saku

1500m2 suurust aiaosa hõlmav projekt, kus aiakujundaja ülesanne oli lahendada kahepereelamu ja kõrvalhoone vaheline eesaed. Projekti käigus valmis aiaplaan, videovaade ja kasvukohale soovituslik taimeliikide valik.

Aiaplaanil on lahenduse kõrvale toodud fotovaated aiaosadest või objektidest, et luua realistlik ettekujutus. Lisaks on istutusalade kaupa esitatud taimeliikide valik koos sordi ja kogusega.

Üksikelamu aiaosa kujundusplaan
Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade aiamajaga puhkealale

Aiakujunduse fotovaade lastealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade terrassile

Aiakujunduse fotovaade istutusalaga aianurgale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade aiamajaga puhkealale

Aiakujunduse fotovaade lastealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade terrassile

Aiakujunduse fotovaade istutusalaga aianurgale

Aiakujundaja Harjumaal

Kahepereelamu vajadustest lähtuvalt sooviti väliruumi lahendamisel tegeleda eelkõige majaesise osaga. Aiakujundajal tuli planeerida näiteks parkimine neljale sõidukile, leida uus funktsioon olemasolevale merekonteinerile, ühendada elutuba terrassiga ning leida lastealale sobivaim asukoht. Aiakujunduse etapilist ja iseseisvat elluviimist lihtsustas nii aiaplaan, videovaade kui ka lahendust kirjeldav seletuskiri.