Aiakujundusprojekt – Suurejõe

2,5 hektari suurusele kinnistule koostatud aiakujundusprojekt, millega alustamisel olid alal olemas vaid üksikud rajatised ja säilitamist vääriv kõrghaljastus. Suvila eluhoone ja loodud funktsioonid kujunesid aiaomaniku soovide ja elustiili omavahelisest ühendamisest. Projekti käigus valmis aiaplaan, videovaade, kasvukohale soovituslik taimeliikide valik ning nende juurde kuuluvad info- ja juhendmaterjalid.

Aiaplaanil on säilitatud kogu olemasolev kõrghaljastus, mida ühtlasi arvestati lahenduse loomisel. Istutusalade kaupa on välja toodud ka projekteeritud taimeliigid, nende sordid ja kogused.

Suvila aiakujundusplaan
Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade iluaiale

Aiakujunduse fotovaade aiamaja esisele

Aiakujunduse fotovaade välikinole

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujunduse fotovaade eluhoone esisele

Aiakujunduse fotovaade iluaiale

Aiakujunduse fotovaade aiamaja esisele

Aiakujunduse fotovaade välikinole

Aiakujunduse fotovaade lõkkealale

Aiakujundaja Pärnumaal

Hajaasustusega alal avara kinnistu peamine funktsioon on suvila – külaliste vastuvõtmiseks ja sportmängudega tegelemiseks loodav paik jõe ääres, kus pakkuda mitmekülgseid valikuvõimalusi vaba aja veetmiseks.

Aiaomanikul oli lai valik ideid ja mõtteid, mida tuleviku suvekodus ellu viia. Põnevamateks projekti osadeks kujunesid majutamiseks mõeldud ja tugevate mändide vahele rajatavad onnid ning reljeefsele tiigivaatega kõrghaljastatud alale planeeritav välikino ala. Kujunduslahenduses kasutati ära näiteks kaskede grupi vahele kuhjatud kivihunnik, luues sellest istumisala ja aia keskossa jääv lohk, kuhu koguneb kevadine sulavesi – sellest projekteeriti ajutist liigniiskust taluvate taimedega nn. kuivtiik.