Aiakujundusprojekt – Veskimöldre

3500m2 suurusele kinnistule koostatud aiakujundusprojekt, kus kõrgete puudega kaetud alal tuli esmalt dendroloogilise hindamise käigus välja selgitada iga puu haljastuslik väärtus. Peale väheväärtuslike puude likvideerimist kujunes ülevaade säilitatavatest isenditest, millega aiakujundaja lahenduse loomisel maksimaalselt arvestab. Projekti käigus valmis aiaplaan, videovaade, kasvukohale soovituslik taimeliikide valik ja juhendmaterjalid.

Aiaplaanil on läbipaistva tingmärgiga tähistatud olemasolev haljastuslikult oluline ja väärtuslik kõrghaljastus. Lisaks on esitatud istutusalade järgi taimeliigi ja sordi valik koos kogustega ning fotovaated aiaosadest või objektidest.

Üksikelamu aiakujundusplaan
Aiakujunduse fotovaade Veskimöldres

Aiakujunduse fotovaade istumisalale õhtul

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujunduse fotovaade aiamajale

Aiakujunduse fotovaade puhkealale

Aiakujunduse fotovaade tagahoovile

Aiakujunduse fotovaade Veskimöldres

Aiakujunduse fotovaade istumisalale õhtul

Aiakujunduse fotovaade puhkealale ja aiamajale

Aiakujunduse fotovaade aiamajale

Aiakujunduse fotovaade puhkealale

Aiakujunduse fotovaade tagahoovile

Aiakujundaja Harjumaal

Koduaia projekteerimine alale, kus säilitati maksimaalselt haljastuslikult väärtuslikud puud, seejuures arvestades nendega kujunduslahenduse loomisel. Valdavalt tipmise võraga harilikest mändidest koosnev kõrghaljastus kujundab modernse eluhoone ümber lastele looduskeskse mänguruumi, vanematele aga kvaliteetse väliruumi puudekohina saatel.

Dendroloogilise hindamise kaudu on võimalus olulistele puudele pakkuda paremaid kasvutingimusi, likvideerides allajäänud ja väärtuslike puude võradesse kasvavad isendid. Parendades säilitatud puude valgustingimusi, puudevahelist õhuvahetust ja toitainete kättesaadavust pinnasest, püsivad puud kauem elujõulised ja koduaias esteetilised.