Haljastusprojekt – Aruküla

4200m2 suurusel kinnistul paikneva korterelamu lähiümbrusele koostatud haljastusprojekt, et renoveerimistööde järgselt luua ühtne ja esteetiline terviklahendus. Aiaplaanil on kujunduslahendusest lihtsa ülevaate saamiseks välja toodud illustreerivad fotovaated ning taimeliikide ja -sortide valik.

Istumisala korterelamu haljasalal

Istumisala korterelamu haljasalal

Aiakujundaja lugu

Korterelamu lähiümbruse kujundamise järele tekkis vajadus peale hoone välisfassaadi soojustamist ja asfalteerimistöid. Trepikodade vahelistel haljasaladel eelistati kasutada ühetaolist lahendust ja võimalikult vähest hooldust vajavaid istutusalasid. Lisaks aitas maastikuarhitekt kavandada hoone idapoolse haljasala, kus peamiseks probleemkohaks oli parkimiskohtade juhuslik laienemine muruala arvelt. Projekteeriti ka kevad-suviseks ajaveetmiseks mõeldud istumisala.